Kontakt
Nyheder
Bøger
Kommende bøger
Tidsskrifter
Abonnement
Peer Review tidsskriftet
Peer Review Bogserier
Manuskripter
Nyhedsbrev
Om UP
Kundeservice
DVD
Plakat
Indeks
Seneste nyheder
Se her!

Ny Bog: 

Kampen om eleven - Hvordan skoler skaber elever.

Af Claus Munch Drejer

Bogen blev udgivet i 2014 af forlaget UP, dels for at fejre 75. årgang af tidsskriftet Unge Pædagoger dels for at fejre 200-året for undervisningspligtens indførelse med Almue-skoleloven af 1814.

Jens Raahauge på Folkeskolen.dk har skrevet følgende anmeldelse:
"Bogen siger ikke så meget nyt, men måden forfatteren angriber, analyserer og præsenterer stoffet på, kaster et interessant lys på vores skoles produktion af elever gennem historien - et lys, der kan give enhver med interesse i dagens skole anledning til at reflektere over, hvad det er, vi har gang i med de børn, der skal gøres til elever."

En elev er ikke blot en elev. En elev produceres i skolen.

Skolen skaber elever med bestemte kompetencer. Denne bog handler om, hvordan eleven er blevet formet historisk og aktuelt. Kampen om eleven handler om, hvordan magt og vidensformer kæmper om at skabe elever.

Bogen er et studie af, hvordan eleven skabes og formes gennem pædagogik og psykologi, dvs. hvordan magt og styring anvendes til at skabe eleven. Bogen trækker på Foucaults forståelse af magt, viden og subjektivitet. 

For at trække de forskellige subjektiveringsstrategier frem og tydeliggøre dem er analysen forankret i transformationer. Analysen er inddelt i seks transformationer:

▶1822-1850 – Den objektiverede lærling

▶1880-1910 – Den regulerede elev

▶1920-1930 – Den individuelle elev

▶ 1960-1980 – Det myndiggjorte barn

▶1990-2000 – Myndiggjort til livslang læring

▶2003-2010 – Præstationseleven

Målgruppen er alle med interesse i folkeskolen, dens historie, nutidige dilemmaer og perspektiver. Lærere, skoleledere, forældre, lærerstuderende og underviserne på professionshøjskolerne samt studerende og undervisere på universiteterne.

204 sider - 188 kr.

”Kampen om eleven” har fået følgende lektørudtalelse:

Det er meget interessant og tankevækkende læsning, som giver et godt indblik i den historiske udvikling af skole og den store betydning dannelsen af elever har for samfundet. Folkeskolen er med god grund en politisk kampplads, som ændrer retning, hver gang en ny regering kommer til

Køb bogen her.

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Nyeste tidsskrift

UP 2014, nr. 3.

Tema: Magtanvendelser i folkeskolen (96 sider)

LEDER: Magtanvendelser i folkeskolen

Magtanvendelse i folkeskolen – den juridiske ramme 2014. Af Jørn Vestergaard
Fragtmenter fra Vestegnen.
Af Jens Michael Nielsen
Magtanvendelse i folkeskolen – tre bud på optimering.
Af Maud Rosendahl og Rikke Due
Ord – Identitet – Fortællinger – Al magt til LÆREREN. Af Allan Holmgren

Fysiske magtanvendelser skaber AFMAGT hos alle.
Af Dorthe Birkmose
Alle magtanvendelser er et pædagogisk nederlag.
Af Bo Hejlskov Elvén
Børn med alle slags hjerner – Forståelse og inklusion.
Af Ann-Elisabeth Knudsen
Kære skoleledere, lærere, pædagoger og forældre.
Af Marie-Louise Lewis

ANMELDELSER:
Annelise Dahlbæk: Studiegruppen – etablering, facilitering og udvikling.
Af Birgit Brænder
Thorkild Thejsen: Lærernes kampe – Kampen for skolen. Af Sten Larsen

UDEN FOR TEMA

Fløng-modellerne. Af Jonatan Kolding Karnøe
Unge Pædagoger 1939-2014 – 75 år – en kavalkade.
Af Ole Gade
Jubilæumsbogen ”Kampen om eleven” – en præsentation.

Pris 96 kr.

Køb tidsskriftet her.

Se tidsskriftet online her

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Særtilbud:

 

Læreruddannelsens praktik.
3 numre af tidsskriftet for 180 kr. (normalpris 242 kr.)

 

   

 

 

TEMA: Praktik i læreruddannelsen.
Nr. 3/4-2004 -  96 sider - 96 kr.
Bl.a. om "Professionskvalificering i praksis", "Vejledning i virkeligheden" og "Praktik - et indblik i lærerpraksis".

 

TEMA: At lære at være lærer
Nr. 3-2008 - 72 sider - 50 kr.
Bl.a. med "Trepartssamtalen" af Jens Rasmussen

 

TEMA: Praktikken i den nye læreruddannelse
Nr. 2/2014 - 128 sider - 96 kr.
Bl.a. om det nye grundlag. Artikler om didaktisk-, relations- og ledelseskompetence og om video-observation samt teori/praksis.

 

Køb tilbuddet her.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Ny bog:

 

Den pædagogiske profession

Red. af Niels Rosendal Jensen

 

 

Det er ikke nyt, at professioner, som retter sig mod velfærdsydelserne i de europæiske lande, søges styret og reguleret. Det nye er, at samtidig med at velfærdsprofessionerne bliver mere og mere nødvendige for oprettelsen af den samfundsmæssige stabilitet og fremgang, udsættes de for styringsformer fra New Public Management (NPM), som ikke blot regulerer professionernes indsats, men også påvirker indsatsens former og udøvelse samt borgernes adgang til universelle velfærdsydelser.

Denne antologi fokuser på, hvorledes NPM påvirker den professionelle socialpædagogiske indsats. Antologien spænder også over bidrag af mere beskrivende art såvel som mere teoretisk orienterede artikler. Af temaer kan

bl.a. nævnes: professionernes selvforståelse, normalitetsdiskurser, implementering af ny praksis i daginstitutioner og pædagogisk arbejde som ”købmandsbutik”.

 

Bidragyderne er:

Rikke Due • Lotte Junker Harbo • Niels Rosendal Jensen • Leon Lerborg • Brian Mørk • Ditte Sørensen • Luna Sørensen

 

Antologien henvender sig primært til socialpædagoger samt pædagogstuderende og studerende på masteruddannelsen i socialpædagogik og de pædagogiske kandidatuddannelser samt undervisere på disse uddannelser.

 
Køb bogen her.
 
 
----------------------------------------------------------------------
 
 
Abonnementstilbud i 2014:
 
1 abonnement + en valgfri selvvalgt bog eller 3 numre af tidsskriftet.
Se nærmere i menuen under abonnement.
 
----------------------------------------------------------------------------

 

Nyeste tidsskrift

 

Up nr. 2 - 2014

 

 

 

 

  

TEMA: Praktikken i den nye læreruddannelse

 

Leder: Praktikken i den ny læreruddannelse/Reform 13

 

Artikler:

Praktikkens grundlag i LU 13. Af Nina Vestergaard Braüner & Rikke Juul Hornbøll

God undervisning og didaktisk kompetence. Af Hilbert Meyer

Relationsarbejde og praktik. Af Mie Herskind, Per Fibæk Laursen, Anne Maj Nielsen

Klasseledelse. Af Mads Hermansen

Portfolio. Af Claus Madsen

Videoobservation af lærerstuderendes praksis. Af Cato R.P. Bjørndal

Prøve i praktikfaget. Af Annelise Dahlbæk & Connie Stendal Rasmussen

At kickstarte uerfarne læreres analyseevner af klasserumsvideoer. Af Laura Baecher & Shiao-Chuan Kung

Lærerstuderende lærer teori og praksis i mange former. Af Lars Emmerik Damgaard Knudsen

Praktikkens læringsrum. Af Connie Stendal Rasmussen

Bedre læring i en kompetencebaseret uddannelse. Af Rob van den Dool-Wamelink

 

NOTABENE 1: Ren teoretisk praktikeksamen – Nej Tak! Af Christina Petersen

 

ANMELDELSE af Keld Grinder-Hansen: Den gode – den onde og den engagerede

 

NOTABENE 2: Til skolebestyrelsen ved Korsvejen skole Af Finn Held 

 

Pris 96 kr. (96 sider)

Køb tidsskriftet her.

 

Se tidsskriftet online her

 

 ----------------------------------------------------------------------------

 

Up nr. 1 - 2014

 

 

TEMA: (Ud)dannelsesarkitektur – set med nye (glas)øjne

 

Leder: Leder: Stop op og tænk!

 

Artikler:

Disciplinering i skolearkitekturen gennem 100 år. Af Christina Alice Breinbjerg & Claus Munch Drejer
Store daginstitutioner og deres betydning for den pædagogiske dagligdag. Af Sissel Brandi-Hansen & Marie Gammelby

Aktuelle pædagogiske forestillinger om fremtidens skolebyggeri. Af Eva Bertelsen
Skole i glas – nyt skolebyggeri og glassets positionsafhængige virkemåder. Af Eva Bertelsen
”Velkommen tilbage” – skolerum og modtagelsesceremoni på tre københavnske gymnasier. Af Henrik Reeh
Universitet anno 2014 – form, formål, betydning. Af Andrea Gregersen
Transparens – et essay. Af Steen Nepper Larsen

 

NotaBene: En hesteslagter krydser sit spor. Af Esben Christensen.

 

Uden for tema:

Mellemrummets potentialitet – genopfindelser af folkeskolen efter reformen. Af Justine Grønbæk Pors

 

Pris 96 kr. (96 sider)

Køb tidsskriftet her.

 

Se tidsskriftet online her

 

---------------------------------------------------------------------

 

 

UP nr. 4/ 2013

 

 

TEMA 1: FOLKESKOLENS PRAKTISK-MUSISKE FAG 

Indhold:

 

Leder.

 

Artikler:
Opråb – om det praktisk-musiske i læreruddannelsen. Af Kirsten Fink-Jensen
Hvor ligger det praktisk-musiske fakultet? Af Helle Brøndum Carlsen
Fra billedkunst til visuel kulturkompetence. Af Frants Mathiesen og Karsten Arvedsen
Ny Nordisk Skole – et drama om æstetiske læreprocesser. Af Charlotte Fogh og Jan Fogt
Håndværk og design. Af Stig Pedersen
Musik og sang holder skolen i gang. Af Erik Lyhne
Det går faktisk ganske godt! – om musikfaget i gymnasiet.
Af Kristian Thisted
Kontakt eller kaos? – om krop og lederskab. Af Helle Winther

 

TEMA 2: SPECIALPÆDAGOGIK


At være en lærer som gør en forskel – undervisningspositionering som inkluderende metode. Af Signe Bohnfeldt og Allan Simonsen
Viden er en forudsætning for pædagogisk og læringsmæssig handling i specialpædagogikken. Af Flemming Platz

 

UDEN FOR TEMA

Landet, der flød med mælk og honning. Børn i Palæstina.
Af Gunvor Bjerre

 

ANMELDELSE
Den myndige lærer - Niklas Luhmanns blik på udannelse og pædagogik
. Af Jesper Tække

 

 

 

UP nr. 3/ 2013

 

 

 

TEMA: Overgange – fra ble til ph.d.

LEDER: Fra ble til ph.d.

 

Artikler:

Snydt for begyndelsen. Af Ditte Alexandra Winther-Lindqvist

Hjælp dog børnene! – overgang fra børnehave til skole. Af Stig Broström

Børnehaven – en del af skolen eller i egen ret? Af Jan Kampmann

Faglige succeser for alle. Af Ida Berg Meyer

Et kvalificeret valg. Af Ida Berg Meyer

Fra uddannelse til professionel praksis. Af Bjarne Wahlgren

Det har jeg aldrig prøvet før, så det tror jeg godt, jeg kan klare!” Af Stine Maria Titskov

En beretning om et hamskifte. Af Claus Drejer

Broadening the Perspective on Educational Transitions. Af Corinna Geppert

 

UDEN FOR TEMA:

Verktøyskolen. Af Lars Løvlie

Innovation og medborgerskab i folkeskolen. Af Britt Due Tiemensma

 

To nye bøger:

Skolen i virkeligheden. Omgivelserne som læremiddel

Sociale medier i gymnasiet. Mellem forbud og ligegyldighed

 

NotaBene:Heldagsskoleargumenter – før og nu. Af Leif Moos

 

Pris 96 kr. (96 sider)

Køb tidsskriftet her.

 

NYHED!!!

SE her...: Bladremulighed i tidsskrifterne.

Klik på nedenstående links:

 

UP nr. 1/2013. Tema: " Pædagogiske færdigretter – Spise? Med hjem?."

UP nr. 4/2012. Tema: " This is IT."

UP nr. 3/2012. Tema: "Måleraflæsning i skolen."

UP nr. 2/1012. Tema: "Tegneserie-didaktik."

UP nr. 1/2012. Tema: "Krop, rum & kreativitet."

---------------------------------------------------------------------------------

 
Se her!
 

Up nr 2. 2013

 

 

 

Tema: De syv dødssynder - folkeskolens fremtid

 

Hovmod: Hovmod og ydmyghed skal gå hånd i hånd – når man vil noget med nogen! Af Steen Nepper Larsen

Misundelse: Misundelse – på dansk set udefra. Af Stefan T. Hopmann

Vrede: Social mobilitet gennem uddannelse? Af Erik Jørgen Hansen

Dovenskab: Dovne Robert eller flittige Lise. Af Annegrethe Rasmussen

Griskhed: Griskhed – eller den ultimative afvisning af kærligheden og dens gerninger.
Af Brian D. Mårtensson

Fråseri: Saftigt ungdomsfrås. Af Lene Andersen

Vellyst: Det er privat, det er sexet – lidenskaber i bevægelse. Af Jens Raahauge

Udenfor og indenfor billedrammen. Et kunsthistorisk strejftog med i nedslag i de syv dødssynder. Af Kirsten Gade Lorentzen

ANMELDELSE
L.O.C. ”De syv dødssynder”. Af Lise Stadelund

Nekrolog: Jørgen Christensen


Notabene 1 / Lockout sang

Notabene 2 / Lockout sang

Notabene 3 / Lockout sang

 

 

Klik HER for at bladre i tidsskriftet.

 

Pris 96 kr. (112 sider)

Køb tidsskriftet her.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

UP nr. 1. 2013 

 

Tema: Pædagogiske færdigretter. Spise?-Med hjem?

 

 

LEDER: Pædagogiske færdigretter – Spise? Med hjem?

PÆDAGOGISKE KONCEPTER:
Hvordan kan pædagogiske koncepter blive pædagogiske?
Af Morten Stokholm Hansen & Thomas Iskov
Loch Ness, Yeti og Læringsstile. Af Martin Blok Johansen & Marianne Oksbjerg
Individualiseret struktureret pædagogik – ”Mange intelligenser/Læreplaner”. Af Gerd Christensen
”Et skrift ind i en ny verden” – ”Cooperative Learning”. Af Mette Buchardt & Helle Pia Laursen
Inklusionens konceptgørelse – PULS . Af Line Holst
PALS – der ér grund til bekymring. Af Hilmar Dyrborg Laursen


PÆDAGOGISKE MODELLER
LP-modellen: ”Vi gør det, der virker” – Virkelig? Af Peter Wick
SOCIALPÆDAGOGISKE SPIL
Spil der forfører – ”Den gode stol”.
Af Klaus Nielsen, Susanne Dalgaard og Sarah Senger
Når følelserne skal uddannes – ”Trin for Trin”. Af Anja Frimand

NOTABENER
Når man udpeger dårlige skoler, skal man ikke have snavsede fingre.
Af Peter Allerup
Fantastisk film – forfærdelig bog. Af Ole Gade


 

Klik HER for at bladre i tidsskriftet.


 

Pris 96 kr. (112 sider)

Køb tidsskriftet her.

  

Bøger
(260 sider)

Wagenschein – en pædagogisk klassiker
Martin Wagenschein (1896-1988) er især knyttet til det eksemplariske undervisningsprincip. Han har blandt andre inspireret Wolfgang Klafki og Oskar Negt. Han er en original tænker, en pædagogisk klassiker med betydning langt ud over de naturvidenskabelige fag.

En almendannende fagdidaktik
Wagenschein tilbyder en teori om en integreret almendannende fagdidaktik. Det drejer sig for det første om fagets tilblivelse hos eleverne samtidig med at den snævre faglige ramme overskrides. For det andet drejer det sig om en praksisnær didaktik, hvor konkrete undervisningseksempler er omdrejningspunktet. For det tredje udgør hans undervisningsidéer fine eksempler på en realiseret kategorial dannelse.

Et bud på langsomhedens didaktik
Wagenschein tænker ud fra et samspil mellem de tre undervisningsprincipper: det eksemplariske, det genetiske og det sokratiske. Tilsammen udgør de en advarsel mod forhastet undervisning. Hans didaktik som tager elevernes forståelsesprocesser alvorligt og kan betegnes som en langsomhedens didaktik.
» Læs mere» Bestil
(194 sider)

Bogen præsenterer en nødvendighedens didaktik, idet mangfoldigheden af kursister på HF og VUC er stor. Dette gælder i udpræget grad i det nye digitale mediemiljø. Hvis HF- og VUC-uddannelserne skal hjælpe kursisterne med at blive digitalt dannede, må man udvikle måder at arbejde med medier på i undervisningen, der både udfordrer og hjælper den sammensatte kursistgruppe. Det gælder også, hvis man vil bruge digitale medier til generelt at skabe vedkommende undervisning i det 21. århundrede.
Randers HF & VUC har i 2012-2015 haft it-udvikling som strategisk indsatsområde. Ledelse og lærere har som følge heraf kastet sig ud i aktionsforskningsprojektet BIT – der står for it i bredden. Ambitionen var at udvikle måder at inddrage it og digitale medier i undervisningen på, som ikke blot gavner de fagligt stærke, men favner hele den bredde kursist-gruppe, som befolker HF og VUC. For at kvalificere projektet valgte skolen at tilknytte to forskere for at give inspiration, feedback og medvirke til at evaluere projektet og dets aktioner.
Gennem artikler fra forskerne, lærerne og ledelsen formidler bogen projektets udfordringer, erfaringer og perspektiver:
Hvordan modvirker man den distraktion, som de nye medier som
fx Facebook bevirker?
Hvordan udnytter man de fordele for interaktion og læring,
som følger med de nye medier?
Hvordan medvirker man til, at kursisterne bliver digitalt dannede?
Hvilke nye perspektiver for læring, dannelse og vidensarbejde åbner
det digitale for?
Hvilke former for it-brug er gavnlige for kursisterne på HF og VUC?
Hvordan kan it bruges til at skabe bedre deltagelse, motivation og aktivitet?

Bogen henvender sig til lærere og studerende på HF og VUC, og til alle undervisere, idet problemstillingerne og de nye muligheder er generelle og går på tværs af alle uddannelser.
» Læs mere» Bestil
(408 sider)

I Forskning i og med praksis på VUC skriver en række forskere fra Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, om deres forskning på VUC. Bogen er resultatet af et flerårigt samarbejde mellem forskere og praktikere. Den præsenterer forskellige bud på, hvordan man kan gribe praksisforskning an, spændende fra aktions- og interventionsforskning til samtidsdiagnostisk og ideologikritisk forskning. Samtidig reflekteres forskernes egne metoder, og bogen giver således tre grundige bud på, hvordan praksisforskning kan skabe ny viden og nye indsigter. Alle bidrag omhandler læreres måde at tænke og praktisere undervisning på, ligesom de forsøger at forstå, hvad der sker, ikke mindst med kursisterne, når lærere ændrer undervisningspraksis.
Emnerne for bogen spænder vidt – fra forskning i arbejdsformer, undervisning af kursister med immigrantbaggrund og klasseledelse over forskning i integration af skriftligt arbejde i undervisningstiden og kollaborativ skrivning til samtidens lærergerning og de diskurser og ideologiske fantasier, der regulerer læreres tænkning og handlen.
Forskning i og med praksis på VUC tager pulsen på samtidens tilstande, udviklingstendenser og udviklingsperspektiver i VUC-regi, som både tæller almen voksenuddannelse (avu) og hf. Bogen er skrevet til både praktikere og forskere og fremstår med dens omfattende metodiske og indholdsmæssige vifte af refleksioner og analyser som det hidtil mest omfattende bud på en forståelse af en skoleform, der ikke altid har offentlighedens bevågenhed, men som har afgørende betydning i det aktuelle danske uddannelseslandskab.
» Læs mere» Bestil
(224 sider)

”Jeg ved det ikke”, svarer Kasper fra 7. x på Byskolen på mit spørgsmål om, hvad der er det vigtigste ved at gå i skole, og for hvis skyld han går der, ” … men den eneste, der får noget ud af, at jeg går i skole, det er jo mig. Så det må vel være for min egen skyld – det tror jeg. Jeg ved jo godt, det er vigtigt at gå i skole. Men jeg er ikke sikker på, jeg ville gå her så mange år, hvis jeg selv kunne vælge – men du skal jo vide noget”, fastslår han. ”Du lærer også andet end at regne, skrive og stave og sådan noget i skolen”, forklarer han mig. ”Du lærer bare, hvordan man skal være og sådan”.

Bogen dokumenterer og analyserer skolehverdagens in- og eksklusionsprocesser, mobning og kedsomhed og om, hvordan lærere og elever forsøger at få det bedste og mest meningsfulde ud af det skoleliv, som de sammen deltager i hver dag, både i forhold til det konkrete klasserum men også om alt det udenfor, som får betydning for, hvad det overhovedet sker derinde.
» Læs mere» Bestil
(181 sider)

SOSU-uddannelsernes kerneområde er viden om professionel omsorg
i tilknytning til respektfuld kommunikation og sundhedsarbejde.
Denne viden skal gøre en professionel social- og sundhedsarbejder
i stand til at hjælpe borgere i den moderne velfærdsstats institutioner.
SOSU-uddannelserne er vekseluddannelser, hvor der skal kobles
mellem praksisrelevant viden på skolen og vidensbaseret praksis på
arbejdspladsen.

Baggrunden for TEORI OG PRAKSIS PÅ SOSU-UDDANNELSERNE
er et aktionsforskningsprojekt på SOSU FYN, hvor lærere og forskere
arbejdede sammen. I bogen analyseres dels en skolekultur og
elevpositioner dels en række projekter med fokus på nye sammenhænge
til praksis i den teoretiske del af uddannelsen. Det overordnede
spørgsmål lyder: Hvordan uddanner man til sundhedsfaglig og
pædagogisk omsorg?

Bogen en inddelt i fire dele:
DEL I FORSKNINGSREVIEW OG FORSKNINGSMETODE: Et indblik
i den eksisterende forskning inden for projektets problemfelt.
Aktionsforskningens metode og vidensform præsenteres.
DEL II SKOLEN OG ELEVERNE: En række teoretiske og analytiske
overvejelser, et studie i skolekulturen og en række elevpositioner.
DEL III AKTIONERNE I LÆRERPERSPEKTIV: De fire deltagende
lærerteams projekter beskrives. Der knyttes en række overvejelser
til teori-praksis-forholdet.
DEL IV PERSPEKTIVER PÅ PROCES OG PRODUKT: Evalueringer
af projektet både i forhold til aktionernes resultater og til aktionsforskningsprojektet
som helhed.
» Læs mere» Bestil
(328 sider)

Denne bogs centrale fokus er arbejdet med teori-praksisforholdet i professionsbachelorud-dannelserne. I filosofihistorien kan teori og praksis opfattes som en uoverstigelig problema-tik. Men på baggrund af forskningsprojektet Brobygning mellem teori og praksis i professionsbache-loruddannelserne viser forfatterne, hvordan man kan stille spørgsmål om relationerne mellem teori og praksis på nye måder. Derved undersøges både forudsætninger og muligheder for teori-praksisproblematikken i professionsbacheloruddannelserne.

Bogen er resultatet af en videre diskussion såvel teoretisk filosofisk og kulturanalytisk som didaktologisk og didaktisk om, hvordan man kan se på problematikken om en teori- og prak-sisdidaktik fra en ny vinkel. Formålet er at gøre en teori-praksisdidaktik til omdrejningspunkt for tværfaglige og kompetenceformulerede læringsmål, som er intentionen med både Profes-sionsbachelorreformen (2001), Universitetsreformen (2007), Gymnasiereformen (2005) og Folkeskolereformen (2014).

Bogen henvender sig til alle der interesserer sig for og deltager i uddannelserne fra ungdoms-uddannelserne til professions- og universitetsuddannelserne.
» Læs mere» Bestil
I skole med to sprog
2009 – nr. 5 – 72 sider – 50 kr.
Leder: Tosprogede elever – et resourcespild
Når sprog er mere end tale – modersmålets betydning for identitetsdannelse på en arabisk friskole i København. Af Gry Thorsen.
Når sproget bestemmer – en undersøgelse af børns sprogholdninger. Af Liva Hyttel-Sørensen.
Blik for mangfoldighed i den flerkulturelle læreruddannelse. Af Lone Wulff og Lakshmi Sigurdsson.
Læring gennem samtale – lærer/elev-interaktioner med andetsprogselever. Af Pauline Gibbons.
Alle har ret til sprog – Et interview med Ruth Mulvad om bogen ”Sprog i skole – læseudviklende undervisning i alle fag. Funktionel lingvistik. Af Mette Ginman.
Find Holger. Dansk som andetsprog. Et fag og/eller blot en dimension i fagene? Af Bergthora Kristjansdottir.
Dansk som andet sprog i virkeligheden. Af Maiken Tranum Thellufsen.
Anmeldelse af ”Fra Hamids mor” en film af René Bo Hansen og Gunvor Bjerre. Af Lone Wulff.

I skole med flere sprog.
2015 – nr. 4 – 128 sider – 128 kr.
» Læs mere» Bestil
(228 sider)

Bogen er den anden i en trilogi, der undersøger den digitale revolutions betydning for undervisning og læring. Den handler om, hvordan fællesskab og netværk forandrer sig i forhold til undervisning og læring med overgangen til den digitale æra. Undervisningen har ændret sig markant fra tiden før internettet til i dag. Før var man som elev dybt afhængig af sit læringsværk uden for skolen. Med de sociale medier behøver dette ikke længere at være tilfældet, idet man nu kan have skolefællesskabet med hjem. Samtidig har man sine netværk med i skole, der lige som spil og anden underholdning kan trække elevernes opmærksomhed væk fra undervisningen.
Dette kan betyde, at eleverne danner hemmelige netværk, hvor de bl.a. plagierer og udveksler resultater, på måder, der deler eleverne op i forskellige snydenetværk. I bogen argumenteres der for, at dette ikke behøver at være tilfældet. Hvis ikke netværkene forbydes kan de trækkes ind i fællesskabet og eleverne kan lære at bygge videre på andres opgaver med lovlige akademiske metoder i fællesskab.
Overordnet set beskriver bogen en udvikling, hvor de digitale medier oversvømmer skolen i tre bølger.
I den første bølge trækkes opmærksomheden væk fra undervisningen.
I den anden bølge begynder lærerne at anvende sociale medier i deres undervisning, hvilket både giver bedre undervisning og lærer eleverne at bruge de nye medier til faglige formål.
I den tredje og sidste bølge begynder lærerne sammen med deres elever at bruge internettet til at skabe interaktion med eksterne personer (fx forfattere, mennesker i andre lande, politikere osv.), hvilket både ser ud til at styrke undervisningen, gøre den mere tidssvarende, samt udvide elevernes læringsnetværk og udvikle dannelse.

Selv om fokus er gymnasiets befolkning af lærere og elever, så er bogen relevant for ALLE, der interesserer sig for undervisning, læring, menneskesyn, dannelse, samfund og den igangværende medieundervisning.
» Læs mere» Bestil
(204 sider)

Bogen udgives i 2014 af forlaget UP, dels for at fejre 75. årgang af tidsskriftet Unge Pædagoger dels for at fejre 200-året for undervisningspligtens indførelse med Almue-skoleloven af 1814.

EN ELEV ER IKKE BLOT EN ELEV. EN ELEV PRODUCERES I SKOLEN
Skolen skaber elever med bestemte kompetencer. Denne bog handler om, hvordan eleven er blevet formet historisk og aktuelt. Kampen om eleven handler om, hvordan magt og vidensformer kæmper om at skabe elever.

Bogen er et studie af, hvordan eleven skabes og formes gennem pædagogik og
psykologi, dvs. hvordan magt og styring anvendes til at skabe eleven. Bogen trækker på Foucaults forståelse af magt, viden og subjektivitet.

For at trække de forskellige subjektiveringsstrategier frem og tydeliggøre dem er analysen forankret i transformationer. Analysen er inddelt i seks transformationer:

▶ 1822-1850 – Den objektiverede lærling
▶ 1880-1910 – Den regulerede elev
▶ 1920-1930 – Den individuelle elev
▶ 1960-1980 – Det myndiggjorte barn
▶ 1990-2000 – Myndiggjort til livslang læring
▶ 2003-2010 – Præstationseleven

Målgruppen er alle med interesse i folkeskolen, dens historie, nutidige dilemmaer og perspektiver. Lærere, skoleledere, forældre, lærerstuderende og underviserne på
professionshøjskolerne samt studerende og undervisere på universiteterne.

Bogen udgives i 2014 af forlaget UP, dels for at fejre 75. årgang af tidsskriftet Unge Pædagoger dels for at fejre 200-året for undervisningspligtens indførelse med Almue-skoleloven af 1814.

Bogen tager afsæt i de forskellige historiske måder, hvordan eleven er blevet skabt i den danske skole. Ved at inddrage fortiden styrkes den konkrete kritik af nutidens
subjektivering. Historien tjener i dette tilfælde som et reservoir af mulige kritikpunkter.
Skabelsen af eleven hedder i dette magtperspektiv subjektivering. Begrebet subjektiveringsstrategi udvikles på baggrund af Foucaults magtforståelse. Det har sin berettigelse i, at Foucault gennem sine arbejder fandt flere forskellige magtteknologier, som gennem tiden har øvet indflydelse på skabelsen af mennesker.
For at tydeliggøre de forskellige subjektiveringsstrategier er analysen forankret i seks transformationer. De er beskrevet i kapitlerne 4-9 og bliver opsamlet i kapitel 10.

”Kampen om eleven” har fået følgende lektørudtalelse:
Det er meget interessant og tankevækkende læsning, som giver et godt indblik i den historiske udvikling af skole og den store betydning dannelsen af elever har for samfundet. Folkeskolen er med god grund en politisk kampplads, som ændrer retning, hver gang en ny regering kommer til
» Læs mere» Bestil
(130 sider)
Det er ikke nyt, at professioner, som retter sig mod velfærdsydelserne i de europæiske lande, søges styret og
reguleret. Det nye er, at samtidig med at velfærdsprofessionerne bliver mere og mere nødvendige for oprettelsen af den samfundsmæssige stabilitet og fremgang, udsættes de for styringsformer fra New Public Management (NPM), som ikke blot regulerer professionernes indsats, men også påvirker indsatsens former og udøvelse samt borgernes adgang til universelle velfærdsydelser.
Denne antologi fokuser på, hvorledes NPM påvirker den professionelle socialpædagogiske indsats. Antologien spænder også over bidrag af mere beskrivende art såvel som mere teoretisk orienterede artikler. Af temaer kan bl.a. nævnes: professionernes selvforståelse, normalitetsdiskurser, implementering af ny praksis i daginstitutioner og pædagogisk arbejde som ”købmandsbutik”.

Bidragyderne er:
Rikke Due • Lotte Junker Harbo • Niels Rosendal Jensen •
Leon Lerborg • Brian Mørk • Ditte Sørensen • Luna Sørensen

Antologien henvender sig primært til socialpædagoger samt pædagogstuderende og studerende på masteruddannelsen
i socialpædagogik og de pædagogiske kandidatuddannelser samt undervisere på disse uddannelser.
» Læs mere» Bestil
396 sider

Denne bog rapporterer det første år af Socio Media Education Eksperimentet, der tematiserede den konkrete udfordring det er at etablere en god it-kultur i en gymnasieklasse. Baseret på forskningsresultater undersøger bogen, hvordan man kan skabe en god it-kultur i en klasse, og hvordan man kan forbedre deltagelse, opmærksomhed og engagement gennem brug af sociale medier i undervisningen. Herudover gives råd og tips til lærerne ud i den svære kunst at blande sig positivt - uden forbud eller ligegyldighed - i forhold til elevernes mediebrug.

På baggrund af nationale og internationale forskningsresultater defineres og diskuteres de vanskeligheder og muligheder, som de nye medier bringer med sig i forhold til undervisningen.

Denne forskningsrapport placerer sig centralt i debatten om hvordan vi etablerer rammerne for den enkeltes it-dannelse og en god it-kultur i klasserne i vores uddannelsesinstitutioner.

Fra anmeldelsen af Ove Christensen, UCSJ, i www.kulturkapellet.dk/sagprosaanmeldelse.php?d=510 :

"Primært er bogen godt skrevet som akademisk litteratur. Det har været fedt at læse bogen, som meget velreflekteret taler in i en yderst relevant sammenhæng. De sociale medier underminerer mange af de måder, vi omgås hinanden på, og dette har også store konsekvenser for undervisningen inden for ungdomsuddannelserne og andre uddannelser. Sociale medier og brugen af dem er med til at gøre, at det er vanskeligt at opretholde en undervisningsform, vi har kendt siden Platon med en lærer, der formidler SIN viden til de, der ikke besidder denne viden."


» Læs mere» Bestil
288 sider

Antologien er en buket af alternativer til såvel klasserummet som lærebogen - indledende med et historisk perspektiv. Den giver konkrete og digitale eksempler på brug af omgivelserne i:

NATUREN*SKOLEHAVEN*FORTIDSVÆRKSTEDET*MUSEET*BYEN OG BYRUMMET*KULTUREN*FORENINGEN SEX & SAMFUND*UDVEKSLINGSREJSEN*VIRKSOMHEDEN*LANDBRUGET*AFFALDSLABORATORIET*BYGGEPLADSEN*OPFINDEREKSPERIMENTARIET.

Antologien diskuterer, hvordan og hvorfor det pågældende læringsmiljø kan bruges - vel vidende at alle virksomheder og institutioner/foreninger repræsenterer særlige interesser, både de kommercielle og de idealistiske. Derfor er det vigtigt at være kritisk over for disse mangfoldigheder af budskaber.

Omgivelsernes læremiljøer og læremidler kan støtte elevernes undervisning, læring og dannelse på en anden måde end klasserummet og lærerummet kan. Men disse kan ikke stå alene, idet skolen er en nødvendig ramme for kritisk at forstå og bearbejde de indtryk og den viden eleverne præsenteres for.
Antologien udfordrer institutionernes traditionelle rammer og visualiserer de muligheder der ligger i det omgivende samfund som både læringsmiljø og læremiddel på en konstruktiv og inspirerende måde.

Antologien henvender sig til lærere og pædagoger i alle skoleformer: grundskoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser samt alle, der arbejder med børn og unge i dagtilbud og klubregi

Fra Lektørudtalelse nr. 13/50 af Hans-Christian Uth:

"Aktuel og relevant udgivelse med minspiration og vejledning til åbning af skolen mod det omgivende samfund. Bogen er relevant for lærere, pædagoger og klubmedarbejdere."


» Læs mere» Bestil
318 sider

Samfundsteori & Samtidsdiagnose præsenterer læseren for, hvordan en lang række nyere samfundstænkere ikke bare har udviklet interessante begreber for og teorier om nutidens samfund, men også hvordan deres forfatterskaber rummer potentialer til kritisk at forstå, diagnosticere og dissekere den samtid, vi lever i.

Samfundsteori & Samtidsdiagnose er fortrinsvis skrevet med henblik på at vise anvendeligheden af samfundsteoretiske og samtidsdiagnostiske teorier for dem, der arbejder med pædagogiske problemstillinger om læring, uddannelse, undervisning og pædagogik, men bogen henvender sig til alle, der har interesse for samfundsteori, og som ønsker en overskuelig og lettilgængelig introduktion til en række af nutidens mest læste og diskuterede samfundstænkere og samtidsdiagnostikere.

Stuart Hall ● Thomas Ziehe ● Pierre Bourdieu ● Anthony Giddens ● Ulrich Beck ● Zygmunt Bauman ● Axel Honneth ● Michel Maffesoli ● Slavoj Žižek ● Richard Sennett ● Giorgio Agamben ● Arlie Russell Hochschild ● George Ritzer ● Bruno Latour ● Nikolas Rose ● Judith Butler ● Alain Ehrenberg
» Læs mere» Bestil

Kort om Unge Pædagoger
I løbet af året 1939 mødtes en gruppe seminarieelever og unge lærere og diskuterede læreruddannelsen og de unge læreres vilkår. Der var ingen debat herom. De lånte penge hist og her for at kunne sende det første nummer af Unge Pædagoger på gaden. Formålet var at oprette et Seminarieelevernes Landsråd - et sådant eksisterede nemlig slet ikke - for derigennem at øve indflydelse på uddannelsens indhold og studieforholdene samt på de nye læreres ansættelsesforhold og arbejdsvilkår i øvrigt. Herudover skulle bladet bringe stof af pædagogisk karakter om børn, skole og samfund.
 
Forlaget Unge Pædagoger Edvard Griegs Gade 2 2100 København Ø Tlf.: 39 29 15 48 Fax: 39 29 15 79 E-mail: u-p@u-p.dk