Kontakt
Nyheder
Bøger
Kommende bøger
Tidsskrifter
Abonnement
Peer Review tidsskriftet
Peer Review Bogserier
Manuskripter
Nyhedsbrev
Om UP
Kundeservice
DVD
Plakat
Indeks

Eksamen og censur i professionsbacheloruddannelserne - en håndsrækning til vejledere, eksaminatorer, censorer og studerende

Forfatter(e): Af Britta Hørdam, Steen Hundborg og René B. Christiansen (2011).

Eksamen er en tilbagevendende begivenhed i uddannelsessystemet. Den kan fylde rigtig meget i både studerendes og undervisernes bevidsthed, selv om eksamensperioden i forhold til undervisningsåret fylder væsentligt mindre. Denne bog er ment som en hjælp til at få eksamen og aktiviteterne omkring eksamen lidt ned på jorden − for alle parter om bordet, også censor; ikke for at undervurdere eller nedskrive betydningen af eksamen eller aktiviteterne omkring eksamen, men for at man ikke skal bruge unødvendig tid og kræfter herpå.
Formålet med og fokus for denne bog er derfor at præsentere faktuel viden samt give nogle redskaber, som alle parter: undervisere, eksaminatorer og censorer har brug for i forbindelse med deres funktion på de mellemlange videregående uddannelser. Bogen indeholder også en samlet præsentation af de bekendtgørelser og retningslinjer, der knytter sig til eksamination og censurering på professionsbacheloruddannelserne.

Pris: kr 198,00

TilføjTilføj

Din kurv | 0 stk.


 
Forlaget Unge Pædagoger Edvard Griegs Gade 2 2100 København Ø Tlf.: 39 29 15 48 Fax: 39 29 15 79 E-mail: u-p@u-p.dk